Terms

OMVANG EN WYSIGING VAN DIE OOREENKOMS

U stem in tot die bepalings en voorwaardes wat in die Ooreenkoms uiteengesit is met betrekking tot u gebruik van die webwerf. Die Ooreenkoms vorm die volledige en enigste ooreenkoms tussen u en die sagteware met betrekking tot u gebruik van die webwerf en vervang alle voorafgaande of kontemporêre ooreenkomste, voorstellings, waarborge en/of verstandhoudings met betrekking tot die webwerf. Ons kan die Ooreenkoms van tyd tot tyd na ons eie goeddunke wysig, sonder spesifieke kennisgewing aan u. Die nuutste Ooreenkoms sal op die webwerf geplaas word, en u behoort die Ooreenkoms te hersien voordat u die webwerf gebruik. Deur voortdurende gebruik te maak van die webwerf en/of dienste, stem u hiermee in om te voldoen aan al die bepalings en voorwaardes binne die Ooreenkoms wat op daardie tydstip geldig is. Daarom behoort u gereeld hierdie bladsy te hersien vir opdaterings en/of veranderinge.

VEREISTES

Die webwerf en dienste is slegs beskikbaar vir individue wat in staat is om in wetlik bindende kontrakte in werking te tree onder die toepaslike wet. Die webwerf en dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue onder die ouderdom van agtien (18) nie. As jy onder die ouderdom van agtien (18) is, het jy nie toestemming om die webwerf en/of dienste te gebruik of toegang te verkry nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSTE

Vendor Diens

Deur die toepaslike aankooporde-vorms te voltooi, kan jy sekere produkte en/of dienste van die webwerf verkry of probeer verkry. Die produkte en/of dienste wat op die webwerf uitgelig word, mag beskrywings bevat wat direk deur die derde party vervaardigers of verspreiders van sulke items voorsien word. Die sagteware verteenwoordig nie of waarborg dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat die sagteare nie verantwoordelik of aanspreeklik is op enige wyse vir jou onvermoë om produkte en/of dienste van die webwerf te verkry nie, of vir enige geskil met die verkoper, verspreider en eindgebruikersverbruikers van die produk nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat die sagteware nie aanspreeklik teenoor jou of enige derde party sal wees vir enige eis in verband met enige van die produkte en/of dienste wat op die webwerf aangebied word.

KOMPETISIES

Van tyd tot tyd bied TheSoftware promosionele pryse en ander toekennings deur Kompetisies aan. Deur ware en akkurate inligting in verband met die toepaslike kompetisie registrasievorm te voorsien, en deur in te stem met die amptelike kompetisiereëls wat van toepassing is op elke kompetisie, kan jy ingaan om ‘n kans te staan om die promosionele pryse wat deur elke kompetisie aangebied word, te wen. Om in die Kompetisies wat op die webwerf vertoon word in te gaan, moet jy die toepaslike inskrywingsvorm ten volle voltooi. Jy stem daarmee saam om ware, akkurate, huidige en volledige Kompetisie Registrasie Data te voorsien. TheSoftware het die reg om enige Kompetisie Registrasie Data te verwerp waar dit bepaal word, na die uitsluitlike oordeel van TheSoftware, dat: (i) jy in oortreding van enige gedeelte van die Ooreenkoms is; en/of (ii) die Kompetisie Registrasie Data wat jy voorsien het, onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware kan die Registrasie Data-kriteria enige tyd na sy uitsluitlike oordeel verander.

LISENSIE TOEKENNING

As ‘n gebruiker van die webwerf, word aan u ‘n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroeplike en beperkte lisensie verleen om toegang te verkry en die webwerf, inhoud en geassosieerde materiaal te gebruik in ooreenstemming met die ooreenkoms. Die sagteware kan hierdie lisensie enige tyd om enige rede beëindig. U mag die webwerf en inhoud op een rekenaar vir u eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste mag in enige vorm gereproduseer word nie, of in enige inligtingsophaalsisteem, elektronies of meganies, geïntegreer word nie. U mag nie die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste of enige gedeelte daarvan gebruik, kopieer, naboots, kloon, verhuur, verhuur, verkoop, wysig, dekompilleer, ontassemleer, terugkonstrueer of oordra nie. Die sagte-ware behou enige regte wat nie uitdruklik in die ooreenkoms verleen word nie. U mag geen toestel, sagteware of roetine gebruik om die behoorlike werking van die webwerf te belemmer of te probeer om die behoorlike werking daarvan te belemmer nie. U mag geen optrede neem wat ‘n onredelike of buitensporig groot lading op TheSoftware se infrastruktuur plaas nie. U reg om die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

EIGINOME REGTE

Die inhoud, organisasie, grafika, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale omskakeling, sagteware, dienste en ander aangeleenthede wat verband hou met die Webwerf, Inhoud, Kompetisies en Dienste is beskerm volgens toepaslike kopiereg, handelsmerke en ander eiendomsregte (insluitend, maar nie beperk tot, intellektuele eiendom). Die kopieering, herverdeling, publikasie of verkoop deur u van enige deel van die Webwerf, Inhoud, Kompetisies en/of Dienste is streng verbode. Sistematiese ophaling van materiaal van die Webwerf, Inhoud, Kompetisies en/of Dienste deur outomatiese middels of enige ander vorm van skandering of data-onttrekking om direk of indirek ‘n versameling, samestelling, databasis of gids te skep sonder geskrewe toestemming van TheSoftware is verbode. U bekom nie eienaarskapregte tot enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiale wat op of deur die Webwerf, Inhoud, Kompetisies en/of Dienste beskou word nie. Die plasing van inligting of materiaal op die Webwerf, of deur en deur die Dienste, deur TheSoftware, vorm nie ‘n afstanddoening van enige reg in of tot sulke inligting en/of materiale nie. Die naam en logo van TheSoftware, en alle geassosieerde grafika, ikone en diensname, is handelsmerke van TheSoftware. Alle ander handelsmerke wat op die Webwerf of deur en deur die Dienste verskyn, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die toepaslike eienaar se uitdruklike skriftelike toestemming is streng verbode.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “.FRAMING.” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Unless expressly authorized by TheSoftware, no one may hyperlink the Website, or portions thereof (including, but not limited to, logotypes, trademarks, branding or copyrighted material), to their website or web venue for any reason. Further, “.framing.” the Website and/or referencing the Uniform Resource Locator (“URL”) of the Website in any commercial or non-commercial media without the prior, express, written permission of TheSoftware is strictly prohibited. You specifically agree to cooperate with the Website to remove or cease, as applicable, any such content or activity. You hereby acknowledge that you shall be liable for any and all damages associated therewith.

Ukwenza Isenzo, Ukususa Nakho Nokwenziwa

Sifaki isikhathi esidingekile sakithi sokwenza isenzo kanye nesikweletu sakususa noma kuphela senzela imithombo, impendulo noma okokuqala okukhanyayo esikhwameni.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Visitors download information from the Website at their own risk. TheSoftware makes no warranty that such downloads are free of corrupting computer codes including, but not limited to, viruses and worms.

Skadeloosstelling

Jy stem in om TheSoftware, elkeen van hulle ouers, filiale en geassosieerdes, en elkeen van hulle onderskeie lede, offisiere, direkteure, werknemers, agent, mede-branders en/of ander vennote, skadeloos te stel en te vrywaar teen enige en alle eise, uitgawes (insluitend redelike prokureursfooie), skade, gedinge, kostes, eise en/of vonnisdeur enige derde party gemaak weens of voortspruitend uit: (a) jou gebruik van die webwerf, dienste, inhoud en/of deelname aan enige kompetisie; (b) jou oortreding van die ooreenkoms; en/of (c) jou skending van enige regte van ‘n ander individu en/of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is vir die voordeel van TheSoftware, elkeen van hulle ouers, filiale en/of geassosieerdes, en elkeen van hulle onderskeie offisiere, direkteure, lede, werknemers, agente, aandeelhouers, lisensiegevers, verskaffers en/of prokureurs. Elkeen van hierdie individue en entiteite sal die reg hê om hierdie bepalings direk teen jou namens homself af te dwing.

DERDE PARTYWEBWERWE

Die webwerf kan skakels na en/of verwys jou na ander internetwebwerwe en/of hulpbronne, insluitend, maar nie beperk tot, dié wat deur Derde Party Verskaffers besit en bedryf word. Aangesien die sagteware geen beheer het oor sulke derde party-webwerwe en/of hulpbronne nie, erken en stem jy hiermee in dat die sagteware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derde party-webwerwe en/of hulpbronne nie. Verder, die sagteware onderskryf nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir, enige bepalings en voorwaardes, privaatheidsbeleide, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiaal by of beskikbaar van sulke derde party-webwerwe of hulpbronne nie, of vir enige skade en/of verliese wat daaruit voortspruit nie.

PRIVAATHEIDBELEID/BESOEKERINLIGTING

Die gebruik van die webwerf, en alle kommentaar, terugvoer, inligting, Registrasie Data en/of materiale wat jy deur of in samehang met die webwerf indien, is onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor om alle inligting rakende jou gebruik van die webwerf, en enige ander persoonlik identifiseerbare inligting verskaf deur jou, te gebruik in ooreenstemming met die bepalings van ons Privaatheidsbeleid. Om ons Privaatheidsbeleid te sien, kliek asseblief hier.

Enige poging deur enige individu, hetsy ‘n TheSoftware-kliënt of nie, om die werking van die webwerf te beskadig, vernietig, vermorsel, vandaliseer en/of andersins te beïnvloed, is ‘n skending van kriminele en burgerlike wet en TheSoftware sal enige en alle regmiddels hieroor teen enige individu of entiteit naasteaangrypend naspeur tot die volste mate wat deur die wet en in billikheid toelaatbaar is.