Privacybeleid

Door op

De software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder de software de privacy van de informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door de software, inclusief de software en de software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig terug om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie opvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantensupportvraag indienen, cv-gegevens verstrekken voor werkgelegenheidskansen, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie geeft, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient, of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan de software via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software services te sturen. Zonder instructies van u kan de software de informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door de software-familie van bedrijven, de geautoriseerde agenten van de software, en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in dit materiaal moeten niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. We beweren dit niet als een ‘snel rijk worden schema’, en dat zou u ook niet moeten doen.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw De op software gehoste website, server, bulletinboards, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software mogelijk voor u host als onderdeel van uw Softwarediensten, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Daarnaast bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die geen verband houden met de Software. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u mogelijk op deze sites openbaar maakt en raadt aan de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te raadplegen.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de Software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of prive elektronische communicatie verzonden naar de Software) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de Dienst, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten kan de Software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken. Bovendien kan de Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van elke soort te controleren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of passend is om de Software te laten functioneren; of om de rechten of eigendom van de Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de Software en de Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de Software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de Software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat met de opvolger van de Software met betrekking tot het onderhouden en beschermen van informatie die door de Software is verzameld en onderhouden; en akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.