Политика за поверителност

С кликването върху

Софтуерът зачита поверителността на всеки човек, който посещава нашите уебсайтове. Тази изява за поверителност осигурява уведомление за стандартите и условията, с които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на сайтове в световната мрежа, притежавани и управлявани от Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази изява за поверителност осигурява уведомление за нашите практики по събиране на информация и за начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля, проверявайте периодично, за да прегледате тази информация.

A. Лично-идентифицируема информация:

Обикновено софтуерът получава конкретни данни за посетителите на уебсайта си само когато такава информация се предоставя доброволно, като когато нашите посетители поискат информация, закупят или се записват за услуги, отворят заявка за поддръжка на клиенти, предоставят информация за автобиография за възможности за заетост или ни изпратят имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, като например когато правите покупка, използвате кредитна карта за плащане на услуги, изпращате автобиографията си или поисквате определени видове информация. Когато предоставяте лично идентифицируема информация на Софтуерът чрез един от нашите уебсайтове, тя ще бъде използвана за изпълнение на вашия конкретен запрос. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали искате, или не, Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация за вашите услуги на Софтуерът. В случай че нямате инструкции от вас, Софтуерът може да използва информацията, която предоставяте, за да ви уведомява за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании на Софтуерът, упълномощени агенти на Софтуерът и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има взаимоотношения и чиито предложения може да ви заинтересуват.

Примерите в тези материали не трябва да се вземат като обещание или гаранция за печалба. Потенциалът за печалба зависи изцяло от лицето, използващо нашия продукт, идеи, техники и положените усилия. Ние не твърдим това като “схема за бързо обогатяване”, и също така не трябва да го разглеждате като такъв.

B. Информация, която не идентифицира личността (обща):

В общи линии, софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Обикновено тя включва информация за интернет адреса, който е присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите, както и посетените сайтове на софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от обслужване на клиентите и уебсайта. Това се постига чрез използване на определени технологии, включително

C. Вашият софтуер хостван сайт, сървър, дъски за обяви, форум, сайтове на трети страни:

Информация, която разкривате в обществено пространство, включително на всяка дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който Програмният продукт може да предостави за вас като част от вашите услуги на Програмния продукт, е достъпна за всеки друг, който посещава това пространство. Програмният продукт не може да гарантира защитата на всяка информация, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на Програмния продукт съдържат връзки към сайтове, които принадлежат на трети страни, неподвързани с Програмния продукт. Програмният продукт не може да защити всяка информация, която може да разкриете в тези сайтове, и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и ограничения:

Въпреки изложеното и в съответствие с приложимите закони, софтуерът пълноценно сътрудничи с държавните, местните и федералните органи по всяко разследване, свързано с каквото и да е съдържание (включително лични или частни електронни комуникации, изпратени до софтуера) или предполагаеми незаконни дейности на всеки потребител на услугата и предприема разумни мерки за защита на своите собствени права. За ограничените цели за осъществяване на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, софтуерът може да бъде задължен да разкрие лично идентифицируема информация. Освен това, софтуерът може да избере да наблюдава областите на комуникация от всякакъв вид, за да удовлетвори всякакъв закон, регулация или искане на правителството; ако такава разкриване е необходимо или подходящо за оперирането на софтуера; или за да защити правата или имота на софтуера или други. Във връзка със потенциалната продажба или прехвърляне на всякакви от интересите си в софтуера и софтуера и другите сайтове, притежавани от компанията, софтуерът запазва правото да продаде или прехвърли вашата информация (включително, но не само, име, адресна информация и друга информация, която сте предоставили на софтуера) на трета страна, която се концентрира в техните бизнес в продукти или услуги за комуникация; съгласява се да бъде наследник на интереса на софтуера по отношение на поддръжката и защитата на информацията, събрана и поддържана от софтуера; и се съгласява с ангажиментите на настоящото заявление за политика.