Условия

ОБХВАТ И ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие се съгласявате с условията и условията, посочени в Споразумението относно използването на уебсайта. Споразумението представлява цялото и единствено споразумение между вас и Софтуерът относно използването на уебсайта и замества всички предишни или съвременни споразумения, представяния, гаранции и/или разбирания относно уебсайта. Ние можем да променяме Споразумението от време на време по наше собствено преценка, без конкретно уведомление до вас. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано на уебсайта, като вие трябва да прегледате Споразумението преди да използвате уебсайта. С продължителното използване на уебсайта и/или услугите вие тук се съгласявате да спазвате всички условия и условия, съдържащи се в Споразумението, което е в сила по този начин. По този начин трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да влизат в законно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесет години (18). Ако сте под осемнадесет години (18), нямате разрешение за използване и/или достъп до Уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

С попълването на съответните формуляри за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Представените на уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива артикули. TheSoftware не представя или гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или отговаря по никакъв начин за вашата невъзможност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всякакъв спор с продавача, дистрибутора и крайния потребител на продукта. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред трети страни за всяко искане, свързано с някоя от предлаганите на уебсайта продукти и/или услуги.

КОНКУРСИ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез конкурси. Като предоставите вярна и точна информация във връзка с приложимия формуляр за регистрация за конкурса и се съгласите с Официалните правила на конкурса, приложими за всеки конкурс, можете да се включите за шанс да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки конкурс. За да влезете в конкурсите, представени на уебсайта, първо трябва да попълните приложимата форма за участие изцяло. Съгласявате се да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни за регистрация на конкурса. TheSoftware има правото да отхвърли всякакви данни за регистрация на конкурс, където се определи, по изключителното и ексклузивно решение на TheSoftware, че: (i) нарушавате част от Споразумението; и/или (ii) данните за регистрация на конкурса, които сте предоставили, са непълни, фалшиви, дублирани или по друг начин неприемливи. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за регистрационни данни, по свое изключително решение.

ЛИЦЕНЗ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ

Като потребител на уебсайта ви се предоставя неизключителна, непрехвърлима, оттеглива и ограничена лицензия за достъп и използване на уебсайта, съдържанието и свързания материал в съответствие със споразумението. Програмната система може да прекрати тази лицензия по всяко време по всяка причина. Можете да използвате уебсайта и съдържанието на един компютър за лично, некомерсиално използване. Никаква част от уебсайта, съдържанието, конкурсите и/или услугите не може да бъде възпроизведена в никаква форма или включена в някаква система за извличане на информация, електронна или механична. Нямате право да използвате, копирате, емулирате, клонирате, наемате, отдавате под наем, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обръщате инженер или прехвърляте уебсайта, съдържанието, конкурсите и/или услугите или някоя част от тях. Програмната система запазва всички права, които не са ясно предоставени в споразумението. Нямате право да използвате никакво устройство, софтуер или рутина, за да се намесвате или да опитате да се намесите в правилната работа на уебсайта. Нямате право да предприемате действия, които налагат неприемливо или недопустимо голямо натоварване на инфраструктурата на Програмната система. Вашето право да използвате уебсайта, съдържанието, конкурсите и/или услугите не е прехвърливо.

ПРОПРИЕТАРНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиките, дизайнът, компилацията, магнитното превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с уебсайта, съдържанието, състезанията и услугите, се защитават съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други проприетарни (включително, но не само интелектуална собственост) права. Копирането, преразпределението, публикуването или продажбата от вас на част от уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материали от уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите чрез автоматизирани средства или друг вид скрейпинг или извличане на данни с цел създаване или компилация, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собствени права върху каквото и да е съдържание, документ, софтуер, услуга или други материали, видяни на или чрез уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите. Публикуването на информация или материал на уебсайта или чрез услугите от страна на TheSoftware не представлява отказ от каквото и да е право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани с тях графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на уебсайта или чрез услугите, са собственост на съответните им собственици. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

ХИПЕРВРЪЗВАНЕ ДО УЕБСАЙТА, КО-БРЕНДИРАНЕ, “ФРЕЙМВАНЕ” И/ИЛИ СЕ СПРАВЯ НА УЕБСАЙТА Е ЗАБРАНЕНО

Освен ако изрично не е упълномощено от TheSoftware, никой не може да направи хипервръзка към Уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандиране или авторски материали) към техния уебсайт или място в мрежата по каквато и да е причина. Освен това, “фреймване” на Уебсайта и/или спрая на Унифицирания Ресурсен Идентификатор (“URL”) на Уебсайта във всеки търговски или некомерсиални медии без предварително, изрично писмено разрешение на TheSoftware е стриктно забранено. С изрично се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или прекратяване, приложимо, на такова съдържание или дейност. С настоящото признавате, че ще носите отговорност за всички вреди, свързани с това.

РЕДАКЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по наше усмотрение да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, появяващо се на уебсайта.

Предупреждение за вреди, причинени от изтегляния

Посетителите изтеглят информация от уебсайта на своя собствена отговорност. TheSoftware не предоставя гаранции, че такива изтегляния са без вредни компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ИНДЕМНИФИКАЦИЯ

Вие се съгласявате да обезщетите и задържите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни фирми и афилирани лица, както и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, агенти, съ-брандери и/или други партньори, безвредни относно каквито и да било и всички искове, разходи (включително разумни такси на адвокати), щети, съдебни производства, разходи, изисквания и/или присъди, направени от трета страна поради или възникващи от: (а) вашето използване на уебсайта, услугите, съдържанието и/или участието в някакъв конкурс; (б) нарушаване на споразумението; и/или (в) нарушаване на каквито и да било права на друго лице и/или юридическо лице. Положенията на този параграф са за полза на TheSoftware, всяка от техните родители, дъщерни фирми и/или афилирани лица, както и всеки от техните съответни директори, членове, служители, директори, акционери, правоприемници, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и юридически лица има право да настоява и да прилага тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки към и/или да ви препраща към други интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но не само, тези, притежавани и управлявани от доставчици на услуги от трета страна. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси от трета страна, вие тук признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси от трета страна. Освен това, TheSoftware не одобрява и не носи отговорност или задължения за никакви условия, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на или достъпни от такива уебсайтове или ресурси от трета страна, или за всякакви щети и/или загуби, произтичащи от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Използването на Уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни данни и/или материали, които изпращате чрез или във връзка с Уебсайта, подлежи на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме цялата информация относно вашето използване на Уебсайта и всяка друга лично идентифицируема информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всеки опит от страна на всяко лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, да повреди, унищожи, опита се да повлияе върху работата на Уебсайта, е нарушение на наказателното и гражданското право, и TheSoftware ще упорито следи всички средства за това срещу всеки нарушител или организация в пълния обем, позволен от закона и справедливостта.