Zásady ochrany soukromí

Kliknutím na tlačítko

Software respektuje soukromí každé osoby, která navštíví naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje sdělení o normách a podmínkách, podle kterých Software chrání soukromí informací poskytovaných návštěvníky stránek na World Wide Web, které jsou vlastněny a provozovány společností Software, včetně Software a Software. Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje sdělení o našich postupech sběru informací a způsobech, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, proto se pravidelně vraťte, abyste tuto informaci zkontrolovali.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle dostává konkrétní údaje o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když jsou tyto informace poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci požadují informace, nakupují nebo se přihlašují ke službám, otevírají žádost o podporu zákazníků, poskytují informace o životopise pro pracovní příležitosti nebo nám posílají e-mail. Samozřejmě některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, jako například při nákupu, platbě za služby kreditní kartou, odeslání životopisu nebo požádání o určité typy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace softwaru prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity k plnění vašeho konkrétního požadavku. Ve většině případů budete mít možnost vybrat si, zda chcete, nebo nechcete, aby Software používal tyto informace pro další účely. Software si vyhrazuje právo podle svého uvážení vám poslat zprávy a další důležité informace o vašich službách softwaru. Pokud nebudete mít žádné pokyny od vás, může Software použít informace, které poskytnete, k tomu, aby vás informoval o dalších službách a produktech nabízených rodinou společností Software, autorizovanými agenty Software a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Software má vztah a jejichž nabídky by vás mohly zajímat.

Příklady v těchto materiálech nesmí být brány jako slib nebo záruka výdělku. Potenciální výdělek závisí výhradně na osobě používající naše produkty, nápady, techniky a úsilí vynaložené. Není naším záměrem to prezentovat jako „zaručený způsob, jak se zbohatnout“, a ani byste to neměli tak vnímat.

B. Nehnajít Osobně Identifikovatelné (Obecné) Informace:

Obecně platí, že softwarE automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nerevelují identitu návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počet a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky softwaru. SoftwarE shromažďuje tyto informace za účelem určení potřeb zákaznického servisu a webu. Tohoto dosahujeme pomocí určitých technologií, včetně “cookies” (technologie, která může být použita k poskytnutí návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách softwaru). SoftwarE nekombinuje informace shromážděné tímto způsobem s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, když obdržíte cookie, a můžete ji odmítnout.

C. Váše Software hostované webové stránky, server, diskuzní fóra, fórum, Třetí strany místa:

Informace, které zveřejníte ve veřejném prostoru, včetně jakéhokoli nástěnky, diskusní místnosti nebo webové stránky, kterou Software pro vás hostuje jako součást služeb Software, jsou dostupné každému, kdo navštíví daný prostor. Software nemůže zaručit ochranu žádných informací, které zveřejníte na těchto místech. Kromě toho webové stránky Software obsahují odkazy na stránky, které patří třetím stranám nepříbuzným se Software. Software nemůže chránit žádné informace, které byste mohli zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Nepřezíráme výše uvedené a v souladu s platnými zákony software plně spolupracuje se státními, místními a federálními úředníky v jakémkoli vyšetřování týkajícím se obsahu (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací předávaných softwarem) nebo domnělých nezákonných aktivit kteréhokoli uživatele služby a přijímá rozumná opatření k ochraně svých patentových práv. Za účelem takové spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být software povinen prozradit osobně identifikovatelné informace. Kromě toho si může software vyhradit právo monitorovat komunikační prostředí jakéhokoli druhu k uspokojení jakéhokoli zákona, nařízení nebo vládní žádosti; je-li takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provozování softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku softwaru nebo jiných. V souvislosti s potenciálním prodejem nebo převodem jakéhokoli zájmu v softwaru a softwaru a jiných stránek vlastněných společností si software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, avšak neomezeně na jméno, adresní informace a jiné informace, které jste poskytli softwaru) třetí straně, která se specializuje na obchod s komunikačními produkty nebo službami; souhlasí s tím, že bude nástupnickým subjektem softwaru s ohledem na údržbu a ochranu informací shromážděných a spravovaných softwarem; a souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení o zásadách.