Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne, der er angivet i Aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den eneste og eneste aftale mellem dig og Softwaren med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i Aftalen, der er effektive på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante indkøbsordrer kan du opnå, eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der vises på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne varer. Softwaren repræsenterer ikke eller garanterer, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen som helst måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke vil være erstatningspligtig over for dig eller tredjeparter for eventuelle krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promoveringspræmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den gældende konkurrencetilmeldingsformular, og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at vinde de promoveringspræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i de konkurrencer, der vises på webstedet, skal du først fuldføre den gældende tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fulde konkurrencetilmeldingsdata. TheSoftware har ret til at afvise eventuelle konkurrencetilmeldingsdata, hvor det er fastslået, i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder en del af aftalen; og / eller (ii) de konkurrencetilmeldingsdata, du har angivet, er ufuldstændige, svigagtige, en kopi eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan ændre tilmeldingsdatakriterierne til enhver tid, efter eget skøn.

LICENSBEVILLING

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid ophæve denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen dele af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indarbejdes i nogen form for informationssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klon, udleje, lease, sælge, modificere, dekompilere, adskille, reversere eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke eksplicit er tildelt i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke tage nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbare.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, sammensætningen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold vedrørende hjemmesiden, indhold, konkurrencer og tjenester er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre proprietære (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle) rettigheder. Kopiering, omfordeling, offentliggørelse eller salg af noget som helst af hjemmesiden, indhold, konkurrencer og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk indhentning af materiale fra hjemmesiden, indhold, konkurrencer og/eller tjenester ved hjælp af automatiske midler eller enhver anden form for scraping eller dataudtrækning med henblik på at skabe eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, sammensætning, database eller register uden skriftlig tilladelse fra The Software er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller gennem hjemmesiden, indhold, konkurrencer og/eller tjenester. Offentliggørelse af information eller materiale på hjemmesiden, eller ved hjælp af tjenesterne, af The Software udgør ikke en frafaldelse af enhver ret til sådan information og/eller materiale. Navnet og logoet for The Software, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne, er varemærker for The Software. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller ved hjælp af tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af et hvilket som helst varemærke uden den gældende ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSITE, MEDBRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING TIL WEBSITE ER FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til websitet, eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale), til deres website eller websted af nogen som helst årsag. Desuden er det strengt forbudt at “frame” websitet og/eller referere til Uniform Resource Locator (“URL”) for websitet på kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med websitet om at fjerne eller ophøre, som relevant, sådant indhold eller aktivitet. Du anerkender hermed, at du vil være erstatningsansvarlig for alle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten i vores suveræne skøn til at redigere og/eller slette alle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

FRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. Softwaren giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrumperende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, medbrandede og/eller andre partnere, skadesløse mod enhver og alle krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, der er fremsat af tredjepart på grund af eller i forbindelse med: (a) din brug af hjemmesiden, tjenester, indhold og/eller deltagelse i en hvilken som helst konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af en anden persons og/eller enheds rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og enheder har ret til at gøre disse bestemmelser gældende og håndhæve dem direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTS WEBSTEDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internethjemmesider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem ejet og drevet af tredjepartsudbydere. Fordi softwaren ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsteder og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at softwaren ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsteder og/eller ressourcer. Desuden godkender softwaren ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, eventuelle vilkår og betingelser, fortrolighedspolitikker, indhold, reklame, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsteder eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der måtte opstå derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK / BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af webstedet og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og / eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med webstedet, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os ret til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af webstedet og alle andre personligt identificerbare oplysninger, du giver, i overensstemmelse med vilkårene i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, skal du klikke her.

Enhver indsats fra enhver enkeltperson, uanset om det er en TheSoftware kunde eller ej, for at beskadige, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af websitet, er en overtrædelse af strafferetten og civilretten, og TheSoftware vil iværksætte alle nødvendige retsmidler i denne henseende mod enhver overtrædende person eller enhed til den fuldest mulige udstrækning tilladt efter loven og i retfærdighed.