Όροι

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία με σεβασμό στη χρήση σας του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Λογισμικού με σεβασμό στη χρήση σας του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις με σεβασμό στον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευθείαν βούληση μας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο, και θα πρέπει να ελέγξετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με τη συνεχιζόμενη χρήση σας του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε εδώ με αυτούς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία και είναι ισχύουσες την εκάστοτε στιγμή. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιείτε και/ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων φορμών παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε, ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε, κάποια προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων που προμηθεύουν τέτοια είδη. Το λογισμικό δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν φέρει ευθύνη με κανέναν τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία με τον πωλητή του προϊόντος, το διανομέα και τους τελικούς καταναλωτές. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν θα ευθύνεται για εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά καιρούς, το TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες ανταμοιβές μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθινές και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη σχετική φόρμα εγγραφής του Διαγωνισμού, και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες του Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετέχετε στους Διαγωνισμούς που προβάλλονται στον Ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την κατάλληλη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινές, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού. Το TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού εάν κριθεί, κατά την μοναδική κρίση του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας? και / ή (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού που παραστήσατε είναι ελλιπή, απάτητα, διπλά ή αλλιώς απαράδεκτα. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια των Εγγραφών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, κατ’ αποκλειστική ευχέρειά του.

Άδεια χορήγησης

Ως χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλήσιμη και περιορισμένη άδεια για πρόσβαση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, του Περιεχομένου και του σχετικού υλικού σύμφωνα με τη Συμφωνία. Ο Λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια οποτεδήποτε για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Διαδικτυακό Τόπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική, μη εμπορική σας χρήση. Καμία μέρος του Διαδικτυακού Τόπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, απομιμηθείτε, κλωνοποιήσετε, νοικιάσετε, μισθώσετε, πουλήσετε, τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, ανασυναρμολογήσετε ή μεταφέρετε τον Διαδικτυακό Τόπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος τους. Το Λογισμικό διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρεμβαίνετε ή να προσπαθήσετε να παρεμβείτε στη σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Δεν μπορείτε να λάβετε καμία ενέργεια που επιβάλλει μια ανεύθυνη ή δυσανάλογα μεγάλη φόρτωση στην υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, ο οργανισμός, τα γραφικά, το design, η συλλογή, η μαγνητική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από εφαρμοστέα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα προπριεταρικά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, η επαναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχόμενου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή scraping ή εξαγωγή δεδομένων για τη δημιουργία ή σύνταξη, άμεσα ή έμμεσα, συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από την TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβλήθηκαν στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή μέσω των Υπηρεσιών, από την TheSoftware δεν αποτελεί απάλειψη οποιουδήποτε δικαιώματος σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο της TheSoftware, και όλα τα σχετικά γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την εκ του νόμου γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη είναι απαγορευμένη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΟ ”ΣΚΕΠΑΣΜΑ” ΚΑΙ/Ή Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ

Εκτός αν εξουσιοδοτηθεί ρητά από το TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να υπερσυνδέσει τον Ιστοχώρο ή μέρη αυτού (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών ή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα) με τον ιστότοπό τους ή τον ηλεκτρονικό τους τόπο για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η ”σκέπη” του Ιστοχώρου και/ή η αναφορά στην Συνεπώς, μονάδα Ομοιόμορφου Πόρου (URL) του Ιστοχώρου σε οποιοδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια του TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ρητά να συνεργαστείτε με τον Ιστοχώρο για την αφαίρεση ή τον τερματισμό, όπως κατάλληλο, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε ρητώς ότι θα είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα κατ’ ευμετάβλητο δικό μας ευχάριστη διακριτική ευχάριστη να επεξεργαστεί και/ή να διαγράψει οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας κατεβάζουν πληροφορίες με δική τους ευθύνη. Το λογισμικό δεν κάνει καμία εγγύηση ότι οι τέτοιες λήψεις είναι απαλλαγμένες από καταστροφικούς κωδικούς υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ιών και ιών.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την TheSoftware, κάθε μητρική εταιρεία και θυγατρική τους και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, καθώς και κάθε μέλος τους, αξιωματούχο, διευθυντή, εργαζόμενο, πράκτορα, συνεργάτη και/ή άλλο εταίρο ανένοχους από οποιεσδήποτε αξιώσεις, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των λογικών ελεγκτών), ζημίες, αγωγές, κόστη, απαιτήσεις και/ή αποφάσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους λόγω ή προκύπτουσα από: (α) τη χρήση σας του Ιστότοπου, Υπηρεσιών, Περιεχομένου και/ή συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Διαγωνισμό· (β) την παραβίαση σας της Συμφωνίας· και/ή (γ) την παραβίαση σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου είναι προς όφελος της TheSoftware, κάθε μητρικής εταιρείας και/ή θυγατρικής τους και κάθε μέλους τους, αξιωματούχους, διευθυντές, μελών, εργαζόμενων, πρακτόρων, μετόχων, αδελφών, προμηθευτών και/ή νομικών συμβούλων. Καθένας από αυτά τα άτομα και εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα να υποστηρίξουν και να επιβάλουν αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας για λογαριασμό τους.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να σας αναφέρει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που ανήκουν σε και λειτουργούν από Τρίτους Παρόχους. Δεδομένου ότι το Λογισμικό δεν έχει ελέγχου πάνω σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων και/ή πόρους, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ως εδώ ότι το Λογισμικό δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα των τρίτων ιστοσελίδων και/ή πόρων. Επιπλέον, το Λογισμικό δεν εγκρίνει, και δεν φέρει ευθύνη ή ευθύνεται για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά στις ή διαθέσιμα από τρίτες ιστοσελίδες ή πόρους, ή για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του ιστότοπου και όλα τα σχόλια, ανατροφοδότηση, πληροφορίες, δεδομένα εγγραφής και / ή υλικά που υποβάλλετε μέσω ή σε σχέση με τον ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μας παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, να προσπαθήσει να προκαλέσει ζημιά, να καταστρέψει, να αλλοιώσει, να καταστρέψει και/ή να επηρεάσει εν γένει τη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παράβαση του ποινικού και του αστικού δικαίου και η TheSoftware θα επιδιώξει με επιμονή κάθε νόμιμο μέσο κατά οποιουδήποτε παραβιάζοντος ατόμου ή οντότητας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και την ευσέβεια.