Feltételek

A MEGÁLLAPODÁS TERJESZTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Ön beleegyezik a Webhely használatára vonatkozó megállapodásban meghatározott feltételekbe. A Megállapodás kizárólagos és egyetlen megállapodást képez Ön és a Szoftver között a Webhely használatára vonatkozóan, és felülbírál minden korábbi vagy kortárs megállapodást, képviseletet, jótállást és/vagy megértést a Webhelyre vonatkozóan. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy időről időre módosítsuk a Megállapodást saját belátásunk szerint, Önnek külön értesítés nélkül. A legfrissebb Megállapodás el lesz helyezve a Webhelyen, és Önnek meg kell vizsgálnia a Megállapodást a Webhely használata előtt. A Webhely és/vagy szolgáltatásainak további használatával Ön kifejezett beleegyezését adja a Megállapodásban ekkor hatályos feltételek és kondíciók valamennyi betartására. Ezért rendszeresen ellenőriznie kell ezt az oldalt frissítések és/vagy változások esetére.

KÖVETELMÉNYEK

A webhely és szolgáltatások csak olyan személyek számára érhetők el, akik jogilag kötelező érvényű szerződéseket tudnak kötni az érvényes jogszabályok szerint. A webhelyet és szolgáltatásokat nem szándékozták tizennyolc (18) év alatti személyek számára használni. Ha tizennyolc (18) év alatt vagy, nincs engedélyed a webhely és/vagy szolgáltatások használatára és/vagy hozzáférésére.

SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Eladói szolgáltatások

Az érvényes vásárlási rendelési űrlapok kitöltésével ön bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezhet be vagy próbálhat szerezni a webhelyről. A webhelyen szereplő termékek és/vagy szolgáltatások leírásai közvetlenül a harmadik fél által gyártott vagy forgalmazott termékektől származhatnak. A szoftver nem jelentést vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy ezeknek a termékeknek a leírásai pontosak vagy teljesek. Ön megérti és beleegyezik abba, hogy a szoftver nem felelős és nem vállal felelősséget semmilyen módon azért, ha nem tud termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezni a webhelyről, vagy bármilyen vita esetén a termék eladójával, forgalmazójával és végfelhasználó fogyasztóival. Ön megérti és beleegyezik abba, hogy a szoftver nem felelős önnek vagy harmadik félnek semmilyen igényért kapcsolatban bármilyen a webhelyen kínált termékek és/vagy szolgáltatások esetében.

VERSENYEK

Időről időre, a TheSoftware promóciós díjakat és egyéb jutalmakat kínál Versenyeken keresztül. A megfelelő Verseny regisztrációs űrlap kitöltésével, valós és pontos információk megadásával, valamint az egyes Versenyekre vonatkozó Hivatalos Verseny Szabályzatok elfogadásával lehetőséged van részt venni a promóciós díjakért kiírt Versenyeken. A weboldalon szereplő Versenyekbe való belépéshez először ki kell töltened a megfelelő jelentkezési űrlapot. Egyetértesz abban, hogy valós, pontos, aktuális és teljes Verseny Regisztrációs Adatokat szolgáltass. A TheSoftware-nak joga van elutasítani bármely Verseny Regisztrációs Adatot, ha a TheSoftware kizárólagos döntése alapján megállapítja, hogy: (i) megsértetted a Szerződés bármely részét; és/vagy (ii) a szolgáltatott Verseny Regisztrációs Adatok hiányosak, hamisak, duplikáltak vagy másként elfogadhatatlanok. A TheSoftware fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, kizárólagos döntése alapján megváltoztassa a Regisztrációs Adatok kritériumait.

LICENC HATALOM

A weboldal felhasználójaként nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott engedélyt kap arra, hogy hozzáférjen és használja a webhelyet, a tartalmat és a kapcsolódó anyagokat a Megállapodásnak megfelelően. A szoftver bármikor megszüntetheti ezt a engedélyt bármilyen okból. A webhelyet és a tartalmat egy számítógépen használhatja saját személyes, nem kereskedelmi célra. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások semmilyen részét nem szabad reprodukálni vagy bármilyen információ-visszakeresési rendszerbe elektronikusan vagy mechanikusan beilleszteni. Nem használhatja, másolhatja, emulálhatja, klonozhatja, bérbe adhatja, kiadhatja, módosíthatja, dekompilálhatja, szétszerelheti, visszafejtheti vagy átadhatja a webhelyet, a tartalmat, a versenyeket és/vagy szolgáltatásokat vagy bármely részüket. A szoftver fenntart minden olyan jogot, amelyet a Megállapodásban nem határoz meg. Nem használhat semmilyen eszközt, szoftvert vagy rutint, hogy beavatkozzon vagy megpróbáljon beavatkozni a webhely megfelelő működésébe. Nem hozhat létre olyan intézkedést, amely aránytalan vagy túlzott terhet róna a szoftver infrastruktúrájára. Az Ön jogát a webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások használatára nem lehet átruházni.

SZAKMÁRA JOGOK

A webhely, a tartalom, a versenyek és szolgáltatások tartalma, szervezése, grafikája, tervezése, összeállítása, mágneses fordítása, digitális átalakítása, szoftverei és egyéb kapcsolódó tényezői szerzői jogok, védjegyek és egyéb szabadalmi (ideértve, de nem kizárólagosan, szellemi tulajdon) jogok alatt védettek. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások bármely részének másolása, újraosztása, közzététele vagy értékesítése szigorúan tilos. Az anyag rendszeres visszakeresése az automatizált eszközök vagy bármely más kaparási vagy adatgyűjtési forma által a weboldalakról, a tartalmakból, a versenyekből és/vagy szolgáltatásokból annak érdekében, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy állítson össze a TheSoftware írásos engedélye nélkül tilos. Nem szerez jogokat semmilyen tartalomhoz, dokumentumhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz vagy más tartalmakhoz, amelyeket a weboldalon, a tartalmakon, a versenyeken és/vagy szolgáltatásokon keresztül láttok. A TheSoftware által a webhelyen vagy a szolgáltatások révén közzétett információ vagy anyag nem jelent lemondást semmilyen jogról az ilyen információkhoz és/vagy anyagokhoz. A TheSoftware neve és logója, valamint az összes hozzá kapcsolódó grafika, ikonok és szolgáltatási nevek a TheSoftware védjegyei. Az összes egyéb védjegy, amely a webhelyen vagy a szolgáltatásokon keresztül megjelenik, azok megfelelő tulajdonosainak a tulajdona. Bármely védjegy használata az érintett tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A WEBHEZ VALÓ HYPERLINKELÉS, AZONOS MÁRKA HASZNÁLATA (CO-BRANDING), A

A TheSoftware kifejezett engedélye nélkül senki sem helyezhet el hiperlinket a webhelyre, vagy annak részeire (beleértve, de nem kizárólagosan a logókat, védjegyeket, márkákat vagy szerzői anyagokat) saját webhelyén vagy webhelyén bármely okból. Továbbá a webhely „beágyazása” vagy a webhely Egységes Forrás Azonosítója („URL”) hivatkozása semmilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiában TheSoftware előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. Kifejezetten beleegyezel, hogy együttműködsz a webhellyel annak érdekében, hogy eltávolítsák vagy megszüntessék a ilyen tartalmat vagy tevékenységet. Ezzel tudomásul veszed, hogy felelősségre vonható vagy minden ilyennel kapcsolatos károkért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egyedüli mérlegelésünk szerint szerkeszthessük és/vagy töröljük a weboldalon megjelenő dokumentumokat, információkat vagy más tartalmakat.

FIGYELMEZTETÉS A LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT

Az oldal látogatói saját felelősségükre töltik le az információkat. A szoftver nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy az ilyen letöltések mentesek a számítógépes vírusok és férgek által okozott károsító kódoktól.

KÁRTÉRÍTÉS

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja és védi TheSoftware-t, valamennyi szülőjüket, leányvállalataikat és leányvállalataikat, valamennyi kölcsönös tagjukat, tisztviselőjüket, igazgatójukat, alkalmazottjukat, ügynökeiket, együttműködő partnereiket az összes követeléssel, költséggel (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat), károkkal, perrel, költségekkel, követelésekkel és ítéletekkel szemben, amelyeket harmadik fél terjesztett elő vagy támasztott, vagy amelyek bármilyen módon felmerültek: (a) a webhely, szolgáltatások, tartalom és/vagy bármely versenybe való belépése során; (b) a szerződés megsértése; és/vagy (c) bármely más egyén és/vagy jogalany jogainak megsértése. E bekezdés rendelkezései TheSoftware, valamennyi szülőjük és/vagy leányvállalataik, valamint azok illetékes tisztviselői, igazgatói, tagjai, alkalmazottai, ügynökeik, részvényeseik, licenceseik, szállítóik és/vagy ügyvédeik előnyére szólnak. Mindezek az egyének és entitások jogosultak ezeket a rendelkezéseket közvetlenül érvényesíteni és érvényesíteni Önnel szemben saját nevükben.

HARMADIK FELESÉG OLDALAI

A webhely hivatkozásokat nyújthat és/vagy más internetes webhelyekre és/vagy erőforrásokra utalhat, ideértve, de nem kizárólag azokat, amelyek harmadik felek tulajdonában vannak és harmadik fél szolgáltatók üzemeltetnek. Mivel a szoftvernek nincs ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások felett ellenőrzése, ezért ezzel kapcsolatban elismeri és beleegyezik, hogy a szoftver nem felelős ezeknek a harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségéért. Ezenkívül a szoftver nem támogatja, és nem felelős vagy felelős az ilyen harmadik fél webhelyeken vagy erőforrásokon elérhető feltételek, adatvédelmi irányelvek, tartalom, reklámok, szolgáltatások, termékek és/vagy egyéb anyagokért, sem az ilyen harmadik fél webhelyekről vagy erőforrásokról származó károkért és/vagy veszteségekért.

MAGÁNSZFEIR-DOKUMENTUM/VENDÉGINFORMÁCIÓ

A webhely használata, valamint minden olyan megjegyzés, visszajelzés, információ, regisztrációs adat és/vagy anyag, amelyet a webhelyen keresztül vagy annak kapcsán benyújt, az adatvédelmi irányelveinknek van alávetve. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az Ön webhelyhasználatával kapcsolatos minden információt, valamint az általad szolgáltatott bármilyen személyazonosításra alkalmas információt az adatvédelmi irányelveink szerint használjuk. A magánéleti irányelveink megtekintéséhez kattintson ide.

Bármilyen kísérlet egyéni vagy vállalati szinten, akár TheSoftware ügyfélként, hogy kárt okozzon, megsemmisítsen, garázdálkodjon, vandalizáljon és/vagy másképpen megzavarja a weboldal működését, bűncselekményt és polgári jogi jogsértést jelent, és a TheSoftware minden rendelkezésre álló jogi és igazságügyi eszközzel fellép az ilyen jogsértő egyének vagy szervezetek ellen.