Privacybeleid

De Software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie-verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over zijn websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, bijvoorbeeld wanneer onze bezoekers informatie opvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenservice-onderzoek indienen, hun cv-informatie verstrekken voor werkgelegenheidskansen, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie opvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw services van de software te sturen. Zonder enige instructies van u kan de software de informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de software-familie van bedrijven, geautoriseerde agenten van de software, en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en van wie de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanningen die hij levert. Wij beweren dit niet als een ‘snel rijk worden schema’, en dat zou u ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch wat algemene informatie. Algemene informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en de behoeften van de website te bepalen. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw De Software gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op elk prikbord, chatroom of website die de Software voor u host als onderdeel van uw diensten, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die eigendom zijn van derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan de privacyverklaringen van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de Software volledig samen met lokale, staats- en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die naar de Software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de Service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het tot stand brengen van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan de Software verplicht zijn persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is voor het functioneren van de Software; of om de rechten of eigendommen van de Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van haar belangen in de Software en de Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de Software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de Software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; instemt met het zijn van de opvolger van de Software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de door de Software verzamelde en onderhouden informatie; en instemt met de verplichtingen van dit beleidsstatement.