Polityka prywatności

Klikając przycisk “Kontynuuj”, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej e-maili, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających strony internetowe na całym świecie, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach zbierania informacji oraz o sposobach wykorzystania tych informacji. Polityka ta może ulec zmianie, dlatego prosimy regularnie sprawdzać te informacje.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zwykle odbiera konkretne dane o odwiedzających swoją stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie zapytania wsparcia klienta, dostarczają informacje zawarte w życiorysie w celu skorzystania z możliwości zatrudnienia lub wysyłają do nas wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają podania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłacenia za usługi, przesyłasz swoje CV lub prośbę o określone rodzaje informacji. Gdy podajesz identyfikowalne osobiście informacje dla Oprogramowania za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, będą one wykorzystane do realizacji twojego konkretnego żądania. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie, aby Oprogramowanie użyła tych informacji do dodatkowych celów. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących usług Oprogramowania. W przypadku braku instrukcji od Ciebie, Oprogramowanie może użyć informacji, które podajesz, aby informować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm Oprogramowania, autoryzowanych agentów Oprogramowania oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi Oprogramowanie ma związki i których oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie mogą być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy jest całkowicie zależny od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego wysiłku. Nie twierdzimy, że jest to „schemat szybkiego wzbogacenia”, i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Nieosobowe informacje (ogólne):

W ogólności Oprogramowanie gromadzi automatycznie pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmuje informacje o adresie internetowym przypisanym do komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie gromadzi te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Osiągamy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologia, która może być użyta do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji o usługach Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy ze sobą informacji zebranych w ten sposób z jakimikolwiek danymi umożliwiającymi identyfikację osobistą. Możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby powiadamiała Cię, gdy otrzymasz ciasteczko, i możesz je odrzucić.

C. Twoja strona hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony osób trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej, którą Oprogramowanie może hostować dla Ciebie jako część usług Oprogramowania, są dostępne dla każdego, kto odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz na tych stronach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają linki do stron należących do stron trzecich niepowiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca, abyś zapoznał się z polityką prywatności tych odwiedzanych przez Ciebie stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Niemniej jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie współpracuje w pełni z organami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w każdym śledztwie dotyczącym jakiejkolwiek treści (w tym prywatnych komunikatów elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub domniemanych nielegalnych działań użytkownika Usługi i podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności. W celu osiągnięcia takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych osobowych. Ponadto Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju, aby spełnić jakiekolwiek prawo, przepis lub żądanie rządu; jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub stosowne w celu działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw ani mienia Oprogramowania lub innych. W związku z potencjalną sprzedażą lub transferem jakichkolwiek swoich udziałów w Oprogramowaniu oraz Oprogramowaniu i innych stronach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, ale nie ograniczając się do nazwy, informacji adresowych i innych informacji podanych Oprogramowaniu) stronie trzeciej, która koncentruje się na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być sukcesorem Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji zebranych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; oraz zgadza się na obowiązki wynikające z niniejszego komunikatu.