Termeni

DOMENIU ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Vă angajați să respectați termenii și condițiile stabilite în Acord în ceea ce privește utilizarea dvs. a site-ului web. Acordul constituie întregul și singurul acord între dvs. și Software-ul cu privire la utilizarea dvs. a site-ului web și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile anterioare sau contemporane cu privire la site. Putem modifica Acordul din când în când, la discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dvs. Ultimul Acord va fi postat pe site-ul web, iar dvs. ar trebui să-l revizuiți înainte de a utiliza site-ul web. Prin continuarea utilizării site-ului web și/sau serviciilor, vă angajați prin prezenta să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acordul valabil în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚELE

Site-ul web și serviciile sunt disponibile doar pentru persoanele care pot încheia contracte legal obligatorii în conformitate cu legea aplicabilă. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți mai puțin de optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa site-ul web și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de furnizor

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site-ul web pot conține descrieri furnizate direct de către producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. Software-ul nu reprezintă sau garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că Software-ul nu este responsabil sau nu este în niciun fel răspunzător pentru imposibilitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali. Înțelegeți și sunteți de acord că Software-ul nu va fi răspunzător față de dvs. sau orice terț pentru orice pretenție legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site-ul web.

CONCURSURI

În mod ocazional, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea de informații reale și precise în legătură cu formularul de înregistrare a concursului aplicabil și acceptând Regulile Oficiale ale Concursului aplicabile fiecărui concurs, puteți intra pentru a avea șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a intra în concursurile prezentate pe site, trebuie să completați mai întâi formularul de înregistrare aplicabil. Sunteți de acord să furnizați Datele corecte, precise, actuale și complete pentru înregistrarea la concurs. TheSoftware are dreptul de a respinge orice Date de Înregistrare a Concursului în cazul în care se determină, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și / sau (ii) datele de înregistrare a concursului pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware poate schimba criteriile de înregistrare a datelor în orice moment, în discreția sa exclusivă.

LICENȚĂ DE CONCEDIERE

În calitate de utilizator al Website-ului, vi se acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată de a accesa și utiliza Website-ul, Conținutul și materialul asociat în conformitate cu Acordul. Software-ul poate revoca această licență în orice moment din orice motiv. Puteți utiliza Website-ul și Conținutul pe un singur calculator pentru utilizarea personală, non-comercială. Nicio parte a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, imita, clona, închiria, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, inversa inginerie sau transfera Website-ul, Conținutul, Concursurile și/sau Serviciile sau orice parte a acestora. Software-ul își rezervă orice drepturi care nu sunt acordate explicit în Acord. Nu puteți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau a încerca să interfereze cu buna funcționare a Website-ului. Nu puteți întreprinde nicio acțiune care impune o povară nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii Software-ului. Dreptul dvs. de a utiliza Website-ul, Conținutul, Concursurile și/sau Serviciile nu este transferabil.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, „INRAMARE” ȘI/SAU REFERIREA LA SITE-UL INTERZIS

Cu excepția autorizării exprese a TheSoftware, nimeni nu poate crea un hyperlink către Site, sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, logotipuri, mărci comerciale, branding sau material protejat de drepturile de autor), către website-ul sau locul web al lor pentru orice motiv. În plus, „înramarea” Site-ului și/sau referirea la Adresa Uniformă de Resurse („URL”) a Site-ului în orice mediu comercial sau non-comercial fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzisă. Vă obligați în mod specific să colaborați cu Site-ul pentru a elimina sau a înceta, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta recunoașteți că veți fi răspunzător pentru toate daunele asociate cu acestea.

EDITARE, ŞTERGERE ŞI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul în discreția noastră exclusivă de a edita şi/sau şterge orice documente, informaţii sau alte conținuturi care apar pe site-ul web.

AVERTISMENT PENTRU DAUNELE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe site-ul web pe propriul lor risc. Software-ul nu oferă nicio garanție că aceste descărcări sunt lipsite de coduri de calculator corupte, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

INDEMNIZARE

Vă angajați să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, filialele și afiliații lor, precum și fiecare dintre membrii lor respectivi, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-branders și/sau alți parteneri, lipsiți de orice pretenție și toate reclamațiile, cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daunele, procesele, costurile, cererile și/sau judecățile oricum înaintate de către o terță parte ca urmare a sau rezultând din: (a) utilizarea dvs. a site-ului web, a serviciilor, a conținutului și/sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea acordului; și/sau (c) încălcarea drepturilor oricărei alte persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecărui părinte, filială și/sau afiliat și fiecărui ofițer, director, membru, angajat, agent, acționar, licențiator, furnizor și/sau avocat. Fiecare dintre aceste persoane și entități are dreptul de a-și afirma și de a impune direct aceste prevederi împotriva dvs. în numele său propriu.

SITE-URI TERȚE

Site-ul poate furniza linkuri către alte site-uri web și/sau să vă trimită către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cele deținute și operate de furnizori terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra unor astfel de site-uri web și/sau resurse terțe, prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse terțe. În plus, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau pasibil pentru orice termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de pe aceste site-uri web sau resurse terțe, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII PENTRU VIZITATORI

Utilizarea site-ului web și a tuturor comentariilor, feedback-urilor, informațiilor, datelor de înregistrare și/sau materialelor pe care le trimiteți prin intermediul sau în asociere cu site-ul web este supusă Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a folosi toate informațiile referitoare la utilizarea dvs. a site-ului web și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs. în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare făcută de orice individ, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau de a interfera în orice alt mod cu funcționarea site-ului web, este o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu diligență orice soluții în acest sens împotriva oricărui individ sau entitate vinovată, în măsura permisă de lege și de echitate.