Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na

Softvér dodrži súkromie každej osoby, ktorá navštevuje naše webové stránky. Táto ochrana súkromia poskytuje oznam o normách a podmienkach, ktorými Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi webových stránok vo World Wide Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto ochrana súkromia poskytuje oznam o našich praktikách zberu informácií a o spôsoboch, akými sa vaše informácie môžu použiť. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vráťte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobne údaje:

Bežne získavá Softvér špecifické údaje o návštevníkoch svojich webových stránok iba v prípade, ak také informácie sú dobrovoľne poskytnuté, napríklad keď naši návštevníci požadujú informácie, kupujú alebo prihlásia sa na služby, otvoria požiadavku na podporu zákazníka, poskytnú žiadosť o zamestnanie alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, ako napríklad pri nákupe, použitie kreditnej karty na platbu za služby, odoslanie vášho životopisu alebo požiadanie o určité informácie. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie Softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, bude použitá na splnenie vašej konkrétnej požiadavky. Vo väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby Softvér použil tieto informácie na dodatočné účely. Softvér si vyhradzuje právo, vo svojom uvážení, aby vám posielal správy a ďalšie dôležité informácie o vašich službách Softvéru. Ak nedostaneme od vás žiadne inštrukcie, Softvér môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o dodatočných službách a produktov ponúkaných skupinou spoločností Softvér, autorizovanými agentmi Softvéru a inými poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými má Softvér vzťahy a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nemožno brať ako sľub alebo záruku zárobku. Zárobkový potenciál úplne závisí od osoby, ktorá používa náš produkt, myšlienky, techniky a úsilie. Nehovoríme o tom ako o „zbohatni rýchlo“ schéme a ani by ste to nemali vnímať takto.

B. Nehosobiť informácie (všeobecné):

V splošnem programska oprema samodejno zbira nekaj splošnih informacij. Splošne informacije ne razkrivajo identitete obiskovalca. Običajno vključuje informacije o internetnem naslovu, dodeljenem računalniku, številu in pogostosti obiskovalcev ter obiskanih mestih programske opreme. Programska oprema zbira te informacije za omejene namene določanja potreb po storitvah za stranke in spletni strani. To dosežemo z uporabo določenih tehnologij, vključno z

C. Vaše webové stránky hostované softvérom, server, inzerátne tabule, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte v verejnom priestore, vrátane akéhokoľvek informačného panela, chatovej miestnosti alebo webovej stránky, ktorú pre vás môže hostovať Softvér ako súčasť vašich služieb Softvér, sú k dispozícii každému, kto navštívi tento priestor. Softvér nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky Softvéru obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám nepodliehajúcim Softvéru. Softvér nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštevujete.

D. Výnimky a obmedzenia:

Navkljub zgoraj navedenemu in v skladu z veljavnimi zakoni The Software popolnoma sodeluje z državnimi, lokalnimi in zveznimi uradniki pri kateri koli preiskavi glede vsebine (vključno s osebnimi ali zasebnimi elektronskimi sporočili, poslanimi The Software) ali domnevnih nezakonitih dejavnosti katerih koli uporabnika storitve, in sprejema razumne ukrepe za zaščito svojih lastniških pravic. Za omejene namene izpolnjevanja takšnega sodelovanja in ukrepov ter v skladu z veljavnimi zakoni je lahko The Software dolžan razkriti osebno prepoznavne informacije. Poleg tega lahko The Software izbere, da spremlja področja komunikacije katere koli vrste, da bi zadovoljil kateri koli zakon, predpis ali zahtevo vlade; če je takšna razkritje potrebna ali primerna za delovanje The Software; ali za zaščito pravic ali premoženja The Software ali drugih. V zvezi s potencialno prodajo ali prenosom svojega interesa v The Software in The Software ter drugih spletnih mest, ki jih ima podjetje, si The Software pridržuje pravico, da proda ali prenese vaše informacije (vključno, vendar ne omejeno na ime, naslovne informacije in druge informacije, ki ste jih posredovali The Software) tretji osebi, ki se osredotoča na svoje poslovanje v komunikacijskih izdelkih ali storitvah; soglaša, da je naslednik The Software glede vzdrževanja in zaščite informacij, zbranih in vzdrževanih s strani The Software; in soglaša z obveznostmi te izjave politike.