Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

Strinjate se s pogoji in določili, navedenimi v pogodbi glede vaše uporabe spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino sporazumevanje med vami in programsko opremo glede vaše uporabe spletne strani ter nadomešča vse predhodne ali sodobne sporazume, predstavitve, garancije in / ali razumevanja v zvezi s spletno stranjo. Pogodbo lahko po lastni presoji spreminjamo od časa do časa, brez posebnega obvestila vam. Najnovejša pogodba bo objavljena na spletni strani in pred uporabo spletne strani jo morate pregledati. S svojo nadaljnjo uporabo spletne strani in / ali storitev soglašate z vsemi pogoji in določili, ki veljajo v času. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in / ali spremembe.

POTREBŠČINE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve ponudnika

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev naročila lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih ponudnikov teh predmetov. Programska oprema ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takšnih predmetov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da Programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na noben način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršnekoli spore s prodajalcem, distributerjem in končnimi uporabniki potrošnikov. Razumete in se strinjate, da Programska oprema ne bo odgovorna vam ali kateri koli tretji osebi za katerikoli zahtevek v povezavi z izdelki in/ali storitvami, ponujenimi na spletni strani.

TEKMOVANJA

Od časa do časa ponuja TheSoftware promocijske nagrade in druge nagrade prek tekmovanj. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v zvezi s primernim obrazcem za registracijo tekmovanja ter strinjanjem z uradnimi pravili posameznega tekmovanja se lahko prijavite za možnost, da osvojite promocijske nagrade, ponujene prek vsakega tekmovanja. Da vstopite v tekmovanja, prikazana na spletnem mestu, morate najprej popolnoma izpolniti ustrezni obrazec za prijavo. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, trenutne in popolne podatke za registracijo tekmovanja. TheSoftware ima pravico zavrniti katerikoli registracijski podatek tekmovanja, kjer se ugotovi, zgolj in izključno po presoji TheSoftware, da: (i) kršite katerikoli del sporazuma; in/ali (ii) registracijski podatki tekmovanja, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadarkoli, izključno po lastni presoji, spremeni kriterije registracijskih podatkov.

DOVOLJENJE ZA LICENCO

Kot uporabnik Spletnega mesta vam je bila podeljena neizključna, neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo Spletnega mesta, Vsebine in pripadajočega gradiva v skladu z Dogovorom. TheSoftware lahko to licenco kadar koli prekine iz kakršnega koli razloga. Spletno mesto in Vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno uporabo. Noben del Spletnega mesta, Vsebine, Tekmovanj in/ali Storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben informacijski sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Spletnega mesta, Vsebine, Tekmovanj in/ali Storitev ali njihovega dela ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, oddajati v najem, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, v nasprotju z inženirirati ali prenašati. TheSoftware si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v Dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, da bi posegali ali poskušali posegati v pravilno delovanje Spletnega mesta. Ne smete sprejeti nobenih ukrepov, ki bi na TheSoftwareov infrastrukturo naložili nesorazmerno veliko breme. Vaša pravica do uporabe Spletnega mesta, Vsebine, Tekmovanj in/ali Storitev ni prenosljiva.

LASTNIŠKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, sestavljanje, magnetno prevajanje, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščiteni z ustreznimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi (vključno z intelektualno lastnino) pravicami. Prepisovanje, ponovna distribucija, objava ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev je strogo prepovedana. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katero koli drugo obliko kraje ali pridobivanja podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja, neposredno ali posredno, zbirke, sestavljanja, baze podatkov ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobivate lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih vidite na spletni strani, vsebini, tekmovanjih in/ali storitvah. Objava informacij ali materiala na spletni strani ali prek storitev podjetja TheSoftware ne pomeni izjave o odpovedi kakršnih koli pravic na te informacije in/ali materiale. Ime in logotip TheSoftware ter vsi povezani grafični elementi, ikone in storitvena imena so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih ustrezni lastnikov. Uporaba katererekoli blagovne znamke brez izrecnega pisnega dovoljenja ustreznega lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZAVANJE NA SPLETNO STRAN, SOBRANDIRANJE,

Razen če je izrecno pooblaščeno s strani programske opreme, nihče ne sme hiperpovezati spletne strani ali njenih delov (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, identiteto ali avtorsko gradivo) na svojo spletno stran ali spletno mesto iz kakršnega koli razloga. Poleg tega je

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico v naši izključni presoji, da uredimo in/ali izbrišemo vse dokumente, informacije ali drugo vsebino, ki se pojavljajo na spletni strani.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO NASTALO Z PRENOSI

Obiskovalci prenesejo informacije iz spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne jamči, da so ti prenosi brez pokvarjenih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na, viruse in črve.

ODŠKODNINA

Soglašate, da boste nadomestili in zadržali TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in povezanih družb, ter vsakega od njihovih ustrezni članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-ustanoviteljev in/ali drugih partnerjev, nedolžne pred vsakršnimi trditvami, stroški (vključno z razumnimi odvetniškimi stroški), škodami, tožbami, stroški, zahtevi in/ali sodbami, ki bi jih podala katera tretja oseba zaradi ali v zvezi z: (a) vašo uporabo spletnega mesta, storitev, vsebine in/ali vstopom v katerikoli tekmovanje; (b) kršitvijo sporazuma; in/ali (c) kršitvijo pravic drugega posameznika in/ali entitete. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih družb, ter vsakega od njihovih ustrezni uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licenčnikov, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsaka od teh oseb in entitet ima pravico, da te določbe neposredno uveljavlja proti vam v svojem imenu.

SPLETNA MESTA TRETJIH OSEB

Spletna stran lahko zagotavlja povezave in/ali vas napotuje na druge spletne strani in/ali vire, vključno, vendar ne omejeno na tiste, ki so v lasti in delujejo s strani ponudnikov tretjih oseb. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi mesti tretjih oseb in/ali viri, s tem izrecno priznate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih mest tretjih oseb in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne odobrava, in ni odgovoren ali odgovoren za kakršnekoli pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takšnih spletnih mestih tretjih oseb ali virih, ali za morebitne škode in/ali izgube iz tega izhajajoče.

POLITIKA ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletne strani, in vsi komentarji, povratne informacije, informacije o registraciji in/ali gradiva, ki jih pošljete prek spletne strani ali v povezavi s spletno stranjo, je predmet naše politike zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij glede vaše uporabe spletne strani in vseh drugih osebno prepoznavnih informacij, ki ste nam jih posredovali, v skladu s pogoji naše politike zasebnosti. Za ogled naše politike zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel, oskrunil in/ali kako drugače motil delovanje spletne strani, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava. TheSoftware bo dosledno uveljavljal vse možne ukrepe proti kakršnemu koli kršitelju ali subjektu v tem smislu, v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon in pravičnost.