Integritetspolicy

Genom att klicka på ‘Fortsätt’ ger du oss tillstånd att skicka e-postmeddelanden till dig om våra erbjudanden. Om du väljer att inte ta emot fler e-postmeddelanden kan du alltid avregistrera dig när som helst längst ner i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten för varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger meddelande om de standarder och villkor under vilka programvaran skyddar integriteten för information som tillhandahålls av besökare på webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av programvaran, inklusive programvaran och programvaran. Denna integritetspolicy ger meddelande om våra informationsinsamlingspraxis och om de sätt på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så var god kolla tillbaka regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Mjukvaran får vanligtvis specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt tillhandahålls, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportförfrågan, lämnar in CV-information för anställningsmöjligheter, eller skickar e-post till oss. Naturligtvis kräver några av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör en köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar ditt CV, eller begär viss typ av information. När du lämnar personligt identifierbar information till mjukvaran genom en av våra webbplatser, kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall får du möjlighet att välja om du vill att mjukvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Mjukvaran förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, skicka dig bulletiner och annan viktig information om dina tjänster. Om du inte ger instruktioner kan mjukvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av mjukvarans företagsfamilj, mjukvarans auktoriserade agenter och andra leverantörer av varor och tjänster med vilka mjukvaran har relationer och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte tas som ett löfte eller garanti om intäkter. Intjäningspotentialen beror helt på personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och ansträngningen som läggs ner. Vi föreskriver inte detta som en ‘bli rik snabbt’-plan, och det bör inte heller du göra.

B. Generell icke-personligt identifierbar information:

I allmänhet samlar programvaran in viss generisk information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om den internetadress som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare, och de webbplatser för programvaran som besökts. Programvaran samlar in denna information i syfte att bestämma kundservice och webbplatsbehov. Detta gör vi genom att använda vissa tekniker, inklusive ‘cookies’ (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om programvarutjänsterna). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en cookie och du kan vägra den.

C. Din mjukvaruhostade webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på en anslagstavla, chatt-rum eller webbplats som Programvaran kan värd för dig som en del av dina Programvarutjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. Programvaran kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller Programvarans webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter orelaterade till Programvaran. Programvaran kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa platser och rekommenderar att du granskar integritetspolicyuttalandena för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Utan att föregående och i enlighet med gällande lagar samarbetar Programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör innehållet (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som skickats till Programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter av någon användare av Tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina egna rättigheter. För de begränsade syften att uppnå ett sådant samarbete och åtgärder och i enlighet med gällande lagar kan Programvaran vara skyldig att offentliggöra personligt identifierbar information. Dessutom kan Programvaran välja att övervaka områden för kommunikation av något slag för att uppfylla lagar, förordningar eller regeringsbegäran; om sådan offentliggörande är nödvändigt eller lämpligt för att driva Programvaran; eller för att skydda rättigheterna eller egendomen för Programvaran eller andra. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något av dess intresse i Programvaran och Programvaran och andra webbplatser som ägs av företaget, förbehåller sig Programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du har tillhandahållit till Programvaran) till en tredje part som inriktar sig på sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster; samtycker till att vara Programvarans efterträdare när det gäller bevarandet och skyddet av information som samlas in och underhålls av Programvaran; och samtycker till de skyldigheter som anges i denna policy.