villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godtar villkoren som beskrivs i Avtalet i fråga om din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och enda avtalet mellan dig och programvaran i fråga om din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, representationer, garantier och/eller förståelser i fråga om webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan efter eget gottfinnande, utan särskild meddelande till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna godkänner du härmed att följa alla villkor som finns i Avtalet som är effektiva vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller förändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för enskilda som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt gällande lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) års ålder har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörtjänster

Genom att fylla i tillämpliga inköpsorderblanketter kan du erhålla eller försöka erhålla vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörer, tillverkare eller distributörer av sådana föremål. TheSoftware företräder inte eller garanterar att beskrivningarna av sådana föremål är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för tvist med säljaren, distributören och slutanvändarna. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för några anspråk i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Då och då erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med den tillämpliga tävlingsregistreringsformuläret och godkänna de Officiella Tävlingsreglerna för varje tävling kan du delta för chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i de tävlingar som finns på webbplatsen måste du först fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret helt. Du godkänner att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och komplett tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa alla tävlingsregistreringsdata där det har fastställts, enligt TheSoftwares ensam och exklusiva bedömning, att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och/eller (ii) de tävlingsregistreringsdata som du tillhandahöll är ofullständig, bedräglig, en kopia eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan ändra kriterierna för registreringsdata när som helst, enligt dess ensamrättighet.

LICENSGIVNING

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av någon anledning. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Inget innehåll på webbplatsen, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller ingå i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, reverseringenjörera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta åtgärder som pålägger en oskälig eller oproportionerligt stor belastning på programvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

ÄGANDERÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, den magnetiska översättningen, den digitala konverteringen, programvaran, tjänsterna och andra ärenden relaterade till webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra proprietära (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter) rättigheter. Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med hjälp av automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätter till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som ses på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. Namnet och logotypen för TheSoftware, samt alla tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är egendomar för sina respektive ägare. Användningen av något varumärke utan det aktuella ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

ATT LÄNKA TILL WEBBPLATSEN, MEDMÄRKANDE, “FRAMING” OCH/ELLER HÄNVISNING TILL WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen godkänt av TheSoftware, får ingen länka till webbplatsen eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesmaterial eller upphovsrättsskyddat material), till deras webbplats eller webbplats för något skäl. Vidare är det strängt förbjudet att “rama in” webbplatsen och/eller hänvisa till Uniform Resource Locator (“URL”) för webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan förhands godkännande i skrift av TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra, enligt tillämpligt, sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för all skada i samband därmed.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vår enskilda bedömning redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSBEGÄRAN FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware ger ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från korrumperande datorkoder, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

SKADESTÅND

Du samtycker till att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, medberoende och / eller andra partners skadliga från och mot alla och varje anspråk, kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och / eller domar alls, som gjorts av en tredje part på grund av eller uppkommit av: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och / eller inträde i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och / eller (c) din överträdelse av någon annan persons och / eller en annan enhets rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och / eller dotterbolag och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och / eller advokater. Var och en av dessa personer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig i sitt eget namn.

TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet-webbplatser och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredje part. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed till att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser. Vidare, TheSoftware stöder inte, och är inte ansvarig för, eventuella villkor, integritetspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredje parts webbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

INTYG OM INTEGRITETSSKYDD/BESÖKSINFORMATION

Användning av webbplatsen och all kommentarer, feedback, information, registreringsdata och/eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som tillhandahålls av dig, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Alla försök av någon individ, vare sig en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen utgör ett brott mot brotts- och civilrätten och TheSoftware kommer aktivt att förfölja alla åtgärder i detta avseende mot vem som helst eller vilken enhet som helst till den omfattning som är tillåten enligt lag och rättvisa.