Koşullar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesini kullanımınıza ilişkin Anlaşmada belirtilen şartları ve koşulları kabul edersiniz. Anlaşma, Web sitesini kullanımınıza ilişkin sizin ve Yazılımın arasındaki tek ve esaslı anlaşmayı teşkil eder ve Web sitesi ile ilgili tüm önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsilleri, garantileri ve/veya anlayışları ortadan kaldırır. Anlaşmayı zaman zaman kendi takdirimize bağlı olarak özel bir bildirimde bulunmaksızın değiştirebiliriz. En son Anlaşma Web sitesinde yayınlanacak ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı kontrol etmelisiniz. Web sitesini ve/veya Hizmetleri devam ettirerek, o zaman yürürlükteki Anlaşma içinde yer alan tüm şartlara ve koşullara uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, bu sayfayı düzenli olarak güncellemeler ve/veya değişiklikler için kontrol etmelisiniz.

Gereksinimler

Web Sitesi ve Hizmetler, ilgili yasa kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen bireylere yalnızca sunulmaktadır. Web Sitesi ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için amaçlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web Sitesi’ni ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya erişme izniniz yoktur.

HİZMETLERİN TANIMI

Satıcı Hizmetleri

Uygun satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürün ve/veya hizmetleri edinebilir veya deneyebilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürün ve/veya hizmetler, bu ürünlerin üreticileri veya distribütörleri tarafından doğrudan sağlanmış açıklamalar içerebilir. Yazılım, söz konusu ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Ürün ve/veya hizmetlerin Web sitesinden edinilememesi veya ürünün satıcısı, distribütörü ve son kullanıcı tüketici ile herhangi bir anlaşmazlık durumunuzda Yazılım’ın hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Yazılım’ın, Web sitesinde sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmetle ilgili herhangi bir iddiaya karşı siz veya üçüncü bir şahıs için sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware promosyon ödülleri ve diğer ödülleri yarışmalar aracılığıyla sunar. Geçerli Yarışma kayıt formuyla ilgili gerçek ve doğru bilgileri sağlayarak ve her bir Yarışma için geçerli Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı elde edebilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara girmek için öncelikle ilgili giriş formunu tamamlamanız gerekir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verilerini sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, yalnızca ve takdir yetkisi dahilinde, belirlediği takdirde Yarışma Kayıt Verilerinin reddetme hakkına sahiptir: (i) Sözleşmenin herhangi bir kısmını ihlal ettiğiniz belirlenir; ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verileri eksik, sahte, kopya veya diğer türlü kabul edilemezdir. TheSoftware, takdir yetkisine bağlı olarak, Kayıt Verileri kriterlerini dilediği zaman değiştirebilir.

LİSANS TAAHHÜDÜ

Web sitesi kullanıcısı olarak, Anlaşma uyarınca Web sitesine, İçeriğe ve ilişkili materyallere erişim ve kullanım için devredilemez, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilmiştir. Yazılım bu lisansı istediği zaman herhangi bir nedenle sonlandırabilir. Web sitesini ve İçeriği kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı, herhangi bir bilgi geri alma sistemi, elektronik veya mekanik bir sistem içine çoğaltılamaz veya dahil edilemez. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler veya bunların herhangi bir bölümünü kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, çoğaltamaz, kiralamaz, kiraya veremez, satamaz, değiştiremez, derleyemez, sökemez, tersine mühendislik yapamaz veya transfer edemezsiniz. Yazılım, Anlaşma’da açıkça verilmeyen herhangi bir hakkı saklı tutar. Web sitesinin düzgün çalışmasını engellemek veya engellemeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’nin altyapısına aşırı veya orantısız büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemezdir.

MÜLKİYET HAKLARI

İçerik, organizasyon, grafik, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili diğer konular, ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, fikri mülkiyet) haklarına tabidir. Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmet herhangi bir bölümünün kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. TheSoftware tarafından Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetten materyal sistematik olarak, otomatik araçlarla veya diğer herhangi bir kazıma veya veri çıkarma şekliyle geri almak, doğrudan veya dolaylı olarak, bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak üzere yazılı izin olmaksızın yasaktır. Web sitesinde, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerle görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyalin mülkiyet haklarını elde etmezsiniz. TheSoftware tarafından Web sitesinde veya Hizmetler aracılığıyla yayınlanan bilgi veya materyalin, TheSoftware’un söz konusu bilgi ve/veya materyal üzerindeki herhangi bir hakkından feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu, ve tüm ilişkili grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’un ticari markalarıdır. Web sitesinde veya Hizmetler aracılığıyla görünen tüm diğer ticari markalar, bunların ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İlgili sahibin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari marka kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEB SİTESİNE HYPERLINK, CO-BRANDING,

TheSoftware tarafından açıkça izin verilmedikçe, hiç kimse Web Sitesine veya tümüyle (ancak bununla sınırlı olmamak üzere, logotipler, ticari markalar, markalama veya telif hakkı materyalleri de dâhil olmak üzere) hiperbağlantı kuramaz veya Web Sitesinin URL’sini ticari veya ticari olmayan herhangi bir medyada çerçeveleme yapamaz veya referans gösteremez. Ayrıca TheSoftware’in önceden, açıkça yazılı iznini almadan Web Sitesini ticari veya ticari olmayan herhangi bir medyada

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞİKLİK

Web sitesinde görünen belgeleri, bilgileri veya diğer içeriği kendi takdirimize bağlı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELERDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN REDDİYE

Ziyaretçiler, web sitesinden bilgi indirirken kendi risklerini üstlenirler. Yazılım, bu tür indirmelerin virüs ve solucanlar dahil olmak üzere bozulmuş bilgisayar kodlarından arındırılmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermez.

TENFO

Temsilci, her bir bağlı şirketleri ve ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı ve/veya diğer ortaklarınızı TheSoftware, her bir bağlı şirketleri ve/veya afeti ve her biri için bu hükümler, yöneticiler, üyeler, çalışanlar, temsilciler, paydaşlar, lisans verenler, tedarikçiler ve/veya avukatları adına doğrudan sizin aleyhinize ileri sürme ve bu hükümleri uygulama hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web Sitesi, size diğer İnternet web sitelerine ve/veya kaynaklara, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilen web sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi bu web sitelerine yönlendirebilir. TheSoftware, böylesi üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığından, buradan açıkça kabul eder ve kabul edersiniz ki TheSoftware, böylesi üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu değildir. Dahası, TheSoftware, söz konusu üçüncü taraf web sitelerinde veya kaynaklardan mevcut olan veya sunulan herhangi bir koşul, gizlilik politikası, içerik, reklam, hizmet, ürün ve/veya diğer malzemeleri onaylamaz ve bunlardan sorumlu veya bu konuda sorumlu değildir, veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarar ve/veya kayıptan dolayı.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web Sitesi’nin kullanımı ve tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya Web Sitesi aracılığıyla veya ilişkili olarak gönderdiğiniz materyaller, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web Sitesi’nin kullanımıyla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızdan sağlanan tüm diğer kişisel kimlik bilgilerini, Gizlilik Politikamızın şartlarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için lütfen Buraya Tıklayın.

Herhangi bir bireyin, müşteri olsun olmasın, Web sitesinin çalışmasına zarar verme, yok etme, oynamaya çalışma, tahrip etme ve/veya başka türlü müdahale etme girişiminde bulunması, suç ve medeni hukukun ihlalidir ve TheSoftware, herhangi bir suçlu birey veya varlıkla ilgili olarak yasal olarak ve adalet açısından mümkün olan en geniş ölçüde her türlü çözümü takip edecektir.