Termini

SKOPI U MODIFIKAZZJONI TAL-ĠNIEQ

Inti tikkonsenti lill-termini u l-kondizzjonijiet indikati fil-Ġbir ma’ rispettu għall-uzu tiegħek tal-Website. Il-Ġbir jirrappreżenta l-akkwint sħiħ u uniku bejn inti u s-Softwer tiegħek mal-ħsieb għall-uzu tiegħek tal-Website u jissorpassa l-istumenti kollha jew konkomittanti, rappreżentazzjonijiet, garanziji u/jew fehim dwar il-Website. Nistgħu noħolqu il-Ġbir fi żmienna mill-ħsieb tagħna b’xi diskrezzjoni solitarja, mingħajr avviż speċifiku għalik. L-aħħar Ġbir se jkun miktub fuq is-Sit, u għandek ta’ ara lill-Ġbir qabel tuża s-Website. Permanenti permezz tal-uzu tiegħek tal-Website u/jew Servizzi, inti billi hawnhekk tikkonsenti li ssottomett ruħek mal-termini kollha u l-kondizzjonijiet mkattar f’dan l-Ġbir effettiv fis-zmien. Għalhekk, għandek ta’ ara regolarmeti din il-paġna għall-aġġornamenti u/jew bidliet.

MEGĦDUDAT

Is-Sit u s-Servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu jidħlu f’kontratti legali skont il-liġi applikabbli. Is-Sit u s-Servizzi mhumiex meħtieġa għal utilizz minn individwi taħt it-twelid ta’ tmintax (18) snin. Jekk int taħt it-twelid ta’ tmintax (18) snin, ma għandekx permess li tuża u/jew taqsmas is-Sit u/jew is-Servizzi.

DESKRIZZJONI TAL-ISERVIZZI

Servizzi tal-Veditur

Billi tgħleddu l-formoli tad-dikjarazzjoni tal-ordni ta’ xiri applikabbli, tista’ tikseb, jew tippjana tikseb, xi prodotti jew servizzi minn is-Sit Elettroniku. Il-prodotti jew is-servizzi mgħażlet fuq is-Sit Elettroniku jistgħu jikkontengaw deskritturi li huma forniti direttament minn manifatturi jew distributori terzi parti ta’ dawn l-artikli. Il-Software ma jirrappreżenta jew jwarranta li l-deskritturi ta’ dawn l-artikli huma veri jew kompleti. Tifhem u taqbel li l-Software mhux responsabbli jew li jistħoqqa b’xi mod kif tgħallimx prodotti jew servizzi minn is-Sit Elettroniku jew għal xi diskussjoni mal-bejjiegħ, id-distributur tal-prodott u l-konsumaturi ta’ tmiem l-utent. Tifhem u taqbel li l-Software ma għandux responsabbiltà lejnek jew lejn xi terza parti għal xi pretensjoni marbuta ma’ xi wieħed mill-prodotti jew is-servizzi offruti fuq is-Sit Elettroniku.

KONKORS

Tal-liema, TheSoftware joffri premji promozzjonali u awards oħra permezz ta ‘Kuntesti. Billi tipprovdi informazzjoni veru u korretta fir-rigward tal-formola ta ‘reġistrazzjoni tal-Kuntest applikabbli, u tappoġġja r-Regoli Uffiċjali tal-Kuntest applikabbli għal kull Kuntest, tista ‘tidħol għal chances biex tirbħu l-premji promozzjonali offruti permezz ta’ kull Kuntest. Biex tidħol fil-Kuntesti mmarkati fuq is-Sit elettroniku, trid kompluta s-sottomissjoni applikabbli kollha. Inti tappoġġja li tipprovdi data ta ‘reġistrazzjoni tal-Kuntest veri, korretta, kurrenti u sħiħa. TheSoftware għandha id-dritt li tirreġġa kwalunkwe data ta ‘reġistrazzjoni tal-Kuntest fejn ikun kisbet, fil-diskrezzjoni esklussiva ta’ TheSoftware biss, li: (i) inti fi trasgredisċimenti ta ‘xi porzjon tal-Agreement; u / jew (ii) id-data ta’ reġistrazzjoni tal-Kuntest li pprovdejtu hija incompleta, fraudolenta, duplikata jew inkuntrastabbli. TheSoftware tista ‘tagħmel bidliet fid-dati ta ‘Reġistrazzjoni f’kwalunkwe ħin, fil-diskrezzjoni esklussiva tagħha.

LICIENZA GRANT

Bħala utent tal-Websajt, ikollok l-ebda lisens, mhux esklussiv, mhux trasferibbli, irrivolabbli u limitat biex taqsess u tuża l-Websajt, il-Kontenut u l-materjal associjat skont l-Agreement. Is-Software jista’ jteħtieġ din il-liċenzja fi kull ħin għal xi raġuni. Tista’ tuża l-Websajt u l-Kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux-kummerċjali. L-ebda parti tal-Websajt, il-Kontenut, il-Kontesti jew/servizzi ma jistgħux jiġu reproduċuti f’xi forma jew inkorporati f’sistemi ta’ eluf ta’ informazzjoni, elettroniċi jew mekaniku. Tista’ ma tużax, tikkopja, titħabbat, tikkulna, tinxtrax, tibjia, tiffranka, tiddikompila, tithassar, tifraħ il-Websajt, il-Kontenut, il-Kontesti jew/servizzi jew xi part tiegħu. Is-Software jżomm kull dritt li ma jingħatax b’mod eżpliċitu skont l-Agreement. Tista’ ma tużax xi ħaġa, softwer jew rutina li tinterferi jew toħloq t-tentattiv biex tinterferi mal-funzjonament korett tal-Websajt. Tista’ ma toħloq l-ebda azzjoni li taħdem ħafna jew b’mod inkordinat fuq l-infrastruttura ta’ TheSoftware. Id-dritt tiegħek biex tuża l-Websajt, il-Kontenut, il-Kontesti jew/servizzi mhux trasferibbli.

DIRITTI PROPJETARJI

Il-kontenut, l-organizzazzjoni, il-ġrafika, id-disinn, ik-kompilazzjoni, it-traduzzjoni maġnetika, it-konverżjoni diġitali, is-softwer, is-servizzi u oħrajn materji relatati magħha għandhom jiġu protetti taħt id-drittijiet tal-kopyright, it-trademark u d-drittijiet oħra propjetarji (inkluzi, iżda mhux limitat għal, d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali). Il-kopjar, ir-redistribuzzjoni, il-pubblikazzjoni jew il-bejgħ minnek ta’ xi parti tal-Website, il-Kontenut, il-Kompetizzjonijiet u/jew is-Servizzi huwa strettament proibit. Ir-riċerka sistematika ta’ materjal mill-Website, il-Kontenut, il-Kompetizzjonijiet u/jew is-Servizzi permezz ta’ mezzi awtomatizzati jew xi forma oħra ta’ skrawpi jew estrazzjoni tad-data biex tiġi ċċriata jew ikkomplijata, direttament jew indirettament, kolezzjoni, kompilazzjoni, librerija jew direttorju bla permess b’ktieb mill-TheSoftware hija proibita. Inti ma tinħassx id-drittijiet tal-mira għall-ebda kontenut, dokument, softwer, servizzi jew materjali oħra tmur f’waħdek fuq jew permezz tad-Website, il-Kontenut, il-Kompetizzjonijiet u/jew is-Servizzi. Il-postjar ta’ informazzjoni jew materjal fuq is-Siti, jew permezz tat-Servizzi, mill-TheSoftware ma jikkostitwixxi lwaqfa ta’ xi dritt għal jew dwar dak li jinsab jew/uzzażż informazzjoni u/jew materjali. Il-ismijiet u l-logo tal-TheSoftware, u l-ġrafika, l-ikoni u l-isem tas-servizz assuġġettati, huma trademarks tal-TheSoftware. It-trademarks kollha oħrajn li jonqsu fuq is-Siti jew permezz tat-Servizzi huma propjetà tal-proprjetarji rispettivi tagħhom. L-użu ta’ xi trademark mingħajr il-konsens skrittu applikabbli tal-proprjetarju huwa strettament proibit.

L-Iperlinkjar fil-websajt, il-co-branding, il-201cframing201d u/jew il-referenza fil-websajt huma inqasni permessi

Jeħtieġ li l-persuna tkun espressament awtorizzata mill-TheSoftware, xejn jista’ jagħmel iperlink għall-websajt, jew partijiet minnu (inklużi, iżda mhux limitat għal, il-logotipi, it-trademarkijiet, il-branding jew il-materjal ta’ kopjirajt), fuq il-websajt jew il-lokal web tagħhom għal xi raġuni. Barra minn hekk, il-201dframing201d tal-websajt u/jew ir-referenza għall-Uniform Resource Locator (201dURL201d) tal-websajt f’midja kommersjali jew mhux-komersjali bla permess preċedenti, espress u miktub mill-TheSoftware huwa strettament mgħaqqad. Inti speċifikament tikkonċorja biex tikkoopera mal-websajt biex tneħħi jew tiswija, kif applikabbli, kull kontenut jew attività bħal din. Hawnhekk tafirmla li inti tiddikjara li inti tkun responsabbli għall-ebda i danno associati magħhom.

TIĠDID, TĦASSIR U MODIFIKAZZJON

Nirrizervaw id-dritt fil-diskret uħud tagħna li nibdew u/jew neħħu xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li japparir fuq is-Sit Elettroniku.

DICLAIEMER GĦALL-IŻBALLIĻI F’KAŻJET TA’ TQASSIM

Il-viżitaturi jixtiequ informazzjoni mill-websajt fuq riskju tagħhom stess. Is-Software ma jagħmel l-ebda garanzija li dawn l-iżballiċi huma ħielsa minn kodijiet kompjuterizzati li jissaħħu, inkluzi, iż-żviruż u r-worms.

INDEMNIKAŻJON

Inti tagħżel li tindemnizza u tħares TheSoftware, kull wieħed mill-għāqdiet tiegħu, sussiżjarji u affiljati tagħhom, u kull wieħed mill-membri rispettivi, uffiċjali, mudelli, impjegati, aġenti, ko-branders u/jew partners oħra, mill-ħsara u kontra kull reklami, spejjeż (inklużi l-ispejjeż raġonevoli tal-avukati), danni, kuntesti, kważijiet u/jew sentenzi minn ħaddiehor, maħduma minn xi terza parti minħabba jew jiġifieri: (a) l-użu tiegħek tal-Website, Servizzi, Kontenut u/jew żieda f’xi Kontest; (b) il-ħabta tiegħek mal-akkuża; u/jew (c) ix-xiri ta’ xi drittijiet ta’ individwu jew entità ieħor. Il-proviżjonijiet ta’ dan il-paragrafu huma għall-benefiċċju ta’ TheSoftware, kull wieħed mill-għaqdiet tiegħu, sussiżjarji u/jew affiljati, u kull wieħed mill-membri rispettivi, uffiċjali, mudelli, impjegati, aġenti, akzjonisti, licenzjanti, fornitori u/jew avukati. Kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandhom id-dritt li jafferma u jinfurzaw dawn il-proviżjonijiet direttament kontra tiegħek b’isemhom.

WEBSITES TERZI PARTI

Is-Sit Elettroniku jista’ jipprovdi ħperijiet għal websajts u/ jew jirreferiku għal websajts oħra fuq l-internet u/ jew għal risorsi inklużi, iżda mhux esklussivi għal dawk mħeġġa u mqabbda minn Ta ‘Provvedituri Terzi. Minħabba li TheSoftware ma għandux kontroll fuq dawn is-siti elettronici tar-raba ‘parti u/ jew riżorsi, int bħalissa tirrikonoxxi u taqbel li TheSoftware mhix responsabbli għad-disponibilità ta ‘siti elettronici tar-raba’ parti u/ jew riżorsi. Filfatt, TheSoftware ma tippogħja ħaddiem u ma hiex responsabbli jew leġali għal xi termini u kondizzjonijiet, politiki ta’ privatezza, kontenut, reklamar, servizzi, prodotti u/ jew materjali oħra fuq jew disponibbli minn dawn is-siti elettronici tar-raba ‘parti jew risorsi, jew għal xi danni u/ jew perditi li jibdew minnhom.

PULIZIJA TAL-PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATURI

L-użu tal-websajt, u l-kummenti kollha, ir-riżorsi, l-informazzjoni tad-Registratur u/jew il-materjali li tissottometti permezz jew f’assozzjazzjoni mal-websajt, huwa suġġett għal Politika tal-Privatezza tagħna. Nirriżervaw id-dritt li nużaw l-informazzjoni kollha dwar l-użu tiegħek tal-websajt, u kull informazzjoni oħra li tista’ tidentifikali personalment li tofferek, skont it-termini tal-Politika tal-Privatezza tagħna. Biex tara l-Politika tal-Privatezza tagħna, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kull tentatt minn persuna, mingħajr importanza jekk huwa klijent ta’ TheSoftware, biex iħareġ, jiddefa, jilħaq, jivandalizza u/jew iħarsu ħsieb l-operazzjoni tas-Sit elettroniku, hija trasgressjoni tal-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware se jippersegwi b’mod diligenti kwalunkwe rimedji f’dan ir-rigward kontra kull individwu jew entità trasgressiva fis-sens strett tal-kliem u fl-ekwità.