Chính sách bảo mật

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người mà truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản theo đó Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi khách truy cập vào các trang web trên toàn cầu mà được sở hữu và vận hành bởi Phần mềm, bao gồm The Software và The Software. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về thực hành thu thập thông tin của chúng tôi và cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi từ thời gian này sang thời gian khác, vì vậy vui lòng kiểm tra đều đặn để xem lại thông tin này.

A. Thông tin nhận dạng cá nhân:

Phần mềm thường nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó chỉ khi thông tin đó được cung cấp một cách tự nguyện, như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở đơn yêu cầu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch cho cơ hội việc làm hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này đòi hỏi bạn cung cấp thông tin, như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi sơ yếu lý lịch, hoặc yêu cầu một số loại thông tin. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân có thể xác định được cho Phần mềm thông qua một trong những trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được cơ hội chọn xem liệu bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, theo quyết định của nó, gửi cho bạn các thông tin cần thiết khác và thông tin quan trọng về dịch vụ Phần mềm của bạn. Trừ phi có hướng dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung khác do các công ty trong họ Phần mềm, các đại lý ủy quyền của Phần mềm và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà Phần mềm có mối quan hệ và những đề xuất có thể hấp dẫn với bạn.

Các ví dụ trong tài liệu này không được coi là một hứa hẹn hoặc bảo đảm về thu nhập. Tiềm năng kiếm lợi nhuận hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực bỏ ra. Chúng tôi không quảng cáo điều này như là một “kế hoạch trở nên giàu có”, và bạn cũng không nên nhìn nhận nó như vậy.

B. Thông tin không nhận diện cá nhân (Chung):

Nhìn chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của khách thăm. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của khách thăm, và các trang web của Phần mềm đã truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích hạn chế là xác định dịch vụ khách hàng và nhu cầu của trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ cụ thể, bao gồm hực ggọi là cookies tkỹ thuật có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cá nhân hóa về dịch vụ của Phần mềm. Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web chứa phần mềm của bạn, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn, Trang web của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm trên bảng tin, phòng trò chuyện hoặc trang web The Software có thể lưu trữ cho bạn như một phần của dịch vụ The Software của bạn, sẵn có cho bất kỳ ai khác nào đến thăm không gian đó. The Software không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trong những vị trí này. Ngoài ra, các trang web của The Software chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến The Software. The Software không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trên những trang web này và đề xuất bạn xem xét những tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn truy cập.

D. Những trường hợp ngoại lệ và hạn chế:

Không obstante y en cumplimiento con las leyes aplicables, el Software coopera plenamente con funcionarios estatales, locales y federales en cualquier investigación relacionada con cualquier contenido (incluyendo comunicaciones electrónicas personales o privadas transmitidas al Software) o actividades presuntas ilegales de cualquier usuario del Servicio, y toma medidas razonables para proteger sus derechos de propiedad. Con fines limitados de lograr dicha cooperación y medidas y en cumplimiento con las leyes aplicables, es posible que el Software deba revelar información personal identificable. Además, el Software puede optar por monitorear las áreas de comunicación de cualquier tipo para satisfacer cualquier ley, regulación o solicitud gubernamental; si dicha divulgación es necesaria o apropiada para operar el Software; o para proteger los derechos o la propiedad del Software u otros. En relación con la posible venta o transferencia de cualquier interés en el Software y el Software y otros sitios propiedad de la empresa, el Software se reserva el derecho de vender o transferir su información (incluyendo, pero no limitado a nombre, información de dirección y otra información que usted proporcionó al Software) a un tercero que se concentre en productos o servicios de comunicación; acepta ser el sucesor del interés del Software con respecto al mantenimiento y protección de la información recopilada y mantenida por el Software; y cumple con las obligaciones de esta declaración de política.